Tarief en vergoeding van therapie bij GZ Psychologen

Voor het gesprek krijg je een nota met het verzoek de betaling over te boeken voor de volgende afspraak. En als we hebben afgesproken en je kunt onverhoopt niet, laat het me dan 24 uur van tevoren weten, dan kan ik nog iemand anders inplannen. Je begrijpt dat ik anders de afspraak in rekening moet brengen.

Vergoeding

Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek worden de gesprekken vergoed door jouw zorgverzekering. Uitgesloten van vergoedingen door de zorgverzekeraar zijn o.a. relatieproblematiek, arbeid gerelateerde problematiek en aanpassingsproblematiek.
Soms is ook jouw werkgever geneigd om de kosten voor de gesprekken te vergoeden.

Wil je  per 2014 in aanmerking komen voor de vergoeding door jouw zorgverzekering, dan kan je je tot jouw huisarts wenden. Volgens bepaalde criteria zal die een inschatting maken of je in aanmerking komt voor psychologische hulp volgens de Basiszorg GGZ of dat je door jouw huisarts / POH GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts) behandeld zal worden.

Is het zo dat jouw klachten passen binnen de vastgelegde richtlijnen dan zal de psycholoog samen met je zorgpakket bepalen aan de hand van de gestelde diagnose. Afhankelijk van de diagnose, ernst van de problematiek, complexiteit en de duur kan je ingedeeld worden in een van de volgende zorgpakketen:
– Kort (circa 5 gesprekken van 45minuten)
– Middel (circa 8 gesprekken van 45minuten)
– Intensief (circa 12 gesprekken van 45minuten)

Wanneer de gesprekken volgens de Basiszorg GGZ niet gedeclareerd kunnen worden bij jouw zorgverzekeraar, dan krijg je vaak een nota na het gesprek, met het verzoek die voor de volgende afspraak te voldoen.

GZ Psycholoog Amsterdam: de voordelen

  • Je hoeft niet te wachten, ik heb geen wachtlijst en mocht het nodig zijn, dan verwijs ik je door.
  • Een persoonlijke benadering: in mijn betrokkenheid zoek ik naar een specifieke, op jou gebaseerde, benadering en werkwijze Juist in ons contact ontstaat een antwoord op de vraag wat jij nodig hebt.
  • Afhankelijk van je klachten kan ik de kosten voor de eerste vijf gesprekken vaak gedeeltelijk declareren bij je zorgverzekeraar. Per 2014 ben ik dan verplicht om de zorgverzekeraar te informeren over de diagnose.  Wanneer je zelf voor de kosten van de gesprekken zorg draagt en niet je zorgverzekering, dan hoef ik over je klachten of behandeling geen melding te maken bij jouw zorgverzekeraar, soms kan je de gesprekken dan nog weer gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit een aanvullend pakket.